Morkarla bygdegård

I slutet av 1800-talet byggdes skolan i Morkarla.
1949 stod den nya skolan färdig och den nybildade bygdegårdsföreningen köpte den gamla timrade skolan. Skolan plockade sedan ned stock för stock och flyttades till festplatsen i Östanå där den byggdes upp igen som bygdegård.