Vaktmästare
Eine Eskilsson
0295-440 18   Boka bygdegården
Ordförande
Anders Eskilsson
070-576 96 01
Kassör
Ulf Hellgren
0174-361 75
Kontakta oss