Bli medlem


Bli medlem och få chansen att vinna 500 kr.

Inga av våra aktiviteter kräver att man är medlem, men vi är mycket glada för de över trehundra personer som stöder vår verksamhet genom medlemskap. Dessutom har du ju också chansen att bli en vinnare nästa gång vi drar vårt medlemslotteri.

Medlemsavgift: Vuxna 75 kr och barn 10 kr.

Glöm inte att skriva namn och adress på de personer som inbetalningen gäller.
Använd gärna vårt Bg 455-0752 eller Swish 123 535 59 12 (en swishning per familj)
Varmt välkommen att delta i våra aktiviteter.Enlig nya datalagen är bygdegårdsföreningen skyldig att informera om följande:
I bygdegårdsföreningens medlemsregister lagras medlemmars namn, adress, medlemsnummer och summan av medlemsavgifterna + eventuell gåva (överbetalning). Uppgifterna används endast för bygdegårdens bokföring och vid korrespondens mellan bygdegården och medlemmarna. Ingen utomstående får tillgång till registret.