Bygdegården

Morkarla bygdegård

I slutet av 1800-talet byggdes skolan i Morkarla.

1949 stod den nya skolan färdig och den nybildade bygdegårdsföreningen köpte den gamla timrade skolan. Skolan plockade sedan ned stock för stock och flyttades till festplatsen i Östanå där den byggdes upp igen som bygdegård.

Målningarna är gjorda av konstnären och Morkarlabon Gunnar Ahlbäck. Bilden visar till vänster byggnaden som skola och till höger som bygdegård med personer som arbetade med en omfattande renovering under åren 1984-86.